РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ ГІМНАЗІЇ

ЗМІСТ

Вступ

Законодавство України про загальну середню освіту….….….................................................................................................... 4

Загальна характеристика освітнього закладу ……………….…................................................................................................ 7

Аналіз освітнього процесу

1. Загальний довідковий матеріал

1.1. Матеріально-технічна та навчально-методична база ………...…….................................................................................. 8

1.2. Зовнішня естетична культура …………………………..………………………………………………………………… 8

Розділ 2 Організація освітнього процесу

2.1. Кадрова політика…………………………………………………..……………………………………………………… 9

2.3. Організація атестації педагогічних працівників……………… ……………………………………………………….. 9

Розділ 3 Заходи щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти ………………………………… 10

Розділ 4 Створення умов дя варіативності навчання і вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес

4.1. Аналіз методичної роботи ………………………………………..................................................................................... 13

Розділ 5 Аналіз виховної роботи………………….. …………….…………………………………………………………. 17

Розділ 6 Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів і педагогічних працівників

6.1. Забезпечення організації харчування та медичного обслугогвування………………………………………………. 29

6.2. Дотримання вимог охорони дитинства, ТБ. санітарно-гігієнічних вимог та протипожежних норм ……………... 30

6.3. Забезпечення соціальної підтримки дітей пільгових категорій ……………………………………………………... 30

Розділ 7 Стан дитячого травматизму………………………………………………………….…………………………… 31

Розділ 8 Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально- технічної бази…………………….…………………. 31

Розділ 9 Залучення педагогічної та батьківської громадськості до управлінської діяльності……………….……….. 32

Розділ 10 Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань навчального закладу ……………………. 32

Розділ 11 Організація харчування учніві……………………….………………………………………………….………. 32

Розділ 12 Взаємодія з органами місцевого самоврядування… …………………………………………………………… 32

Розділ 13 Стиль керівництва. Забезпечення сприятливого соціально-психологічного мікроклімату………………….. 33

Розділ 14 Пріорітетні завдання школи на 2023-2024 н.р…………………………………………………………………… 34

Розділи річного плану………………………………………………………………………………………………………….. 36

Додатки:

1. План заходів щодо організованого початку навчального року………………………………………………………..….68

2. План заходів щодо організованого закінчення навчального року……………………………………………………..…72

3. План роботи методичних об’єднань………………………………………………………………………………………..76

4. План роботи творчої групи …………………………………………………………………………………………………92

5. План атестації та курсової перепідготовки педагогічних працівників………………………………………………..…94

6. План роботи шкільної бібліотеки…………………………………………………………………………………………..98

7. Охорона праці…………………………………………………………………………………………………...…………..104

8. Фінансово-господарська діяльність……………………………………………………………………………………….110

9. План засідань піклувальної ради…………………………………………………………………………………………..115

10. План засідань ради школи………………………………………………………………………………………………….117

11. Відомості про педагогічних працівників……………………………………………………………………………...…..119

Кiлькiсть переглядiв: 137

Коментарi